Razgovori sa logorašima

Razgovarali smo i sa nekoliko logoraša logora “Silos” u Tarčinu koji su pristali da objelodane svoje sudbine logoraških dana i podijele sa javnošću. Predsjednik Udruženja mr. sci. Dušan Šehovac je razgovarao sa Strahinjom Tomašem, Danilom Borovićem, Jovom Todorovićem, Lazarom Krstićem, i braćom Glavaš, Vlastimirom i Blagomirom.